cookie policy

Cookie policy

 

Deze cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 29 januari 2019 en is van toepassing op inwoners van de Europese Economische Ruimte

 1. Introductie
  Onze website, www.obs-de-driehoek.nl (hierna: "de website") maakt gebruik van cookies en andere gerelateerde technologieën (gemakshalve worden alle technologieën "cookies" genoemd). Cookies worden ook geplaatst door derden die we hebben ingeschakeld. In het onderstaande document informeren we u over het gebruik van cookies op onze website.

 2. Wat zijn cookies
  Een cookie is een klein en eenvoudig bestand dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer of een ander apparaat. De daarin opgeslagen informatie kan tijdens een volgend bezoek worden teruggestuurd naar onze servers of naar de servers van de relevante derden.

 3. Wat zijn scripts?
  Een script is een stukje programmacode die wordt gebruikt om onze website naar behoren en interactief te laten functioneren. Deze code wordt uitgevoerd op onze server of op uw apparaat.

 4. Wat is een webbeacon?
  Een webbaken (of een pixeltag) is een klein, onzichtbaar stukje tekst of afbeelding op een website die wordt gebruikt om verkeer op een website te monitoren. Om dit te doen worden verschillende gegevens over u opgeslagen met webbakens.

 5. Toestemming
  Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een pop-up met uitleg over cookies. Zodra u klikt op ‘Alle cookies’ geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze cookieverklaring. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, u moet er dan wel rekening mee houden dat onze website dan mogelijk niet meer optimaal werkt.

 6. Derde partijen
  We hebben overeenkomsten over het gebruik van cookies gesloten met andere bedrijven die cookies plaatsen. We kunnen echter niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens op een betrouwbare of veilige manier verwerken. Partijen zoals Google moeten worden beschouwd als onafhankelijke verwerkers in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We raden u aan de privacyverklaringen van deze bedrijven te lezen.

 7. Cookies
  7.1 Technische of functionele cookies
  Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde delen van de website naar behoren werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door functionele cookies te plaatsen, maken we het voor u gemakkelijker om onze website te bezoeken. Op deze manier hoeft u niet herhaaldelijk dezelfde informatie in te voeren wanneer u onze website bezoekt en blijven de artikelen bijvoorbeeld in uw winkelwagen staan totdat u hebt betaald. We mogen deze cookies plaatsen zonder uw toestemming.

  7.2 Analytische cookies
  Analytische cookies gebruiken wij om onze website zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van onze bezoekers. Wij krijgen door middel van analytische cookies inzicht in het gebruik van onze website. Voor het plaatsen van analytische cookies vragen wij uw toestemming.

  7.3 Marketing cookies
  We gebruiken geen marketingcookies op deze website.

  7.4 Social media knoppen
  Op onze website hebben we knoppen voor Facebook en Twitter toegevoegd om webpagina's (bijvoorbeeld "like", "pin") te promoten of te delen (bijvoorbeeld "tweet") op sociale netwerken. Deze knoppen werken met code die afkomstig is van de social media bedrijven zelf. Deze code plaatst cookies. Deze sociale mediaknoppen kunnen ook bepaalde informatie opslaan en verwerken, zodat gepersonaliseerde advertenties aan u getoond kunnen worden. Lees de privacyverklaring van deze sociale netwerken (die regelmatig kunnen veranderen) om te lezen wat zij doen met uw (persoonlijke) gegevens die zij verwerken met behulp van deze cookies. De gegevens die worden opgehaald, worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. Facebook en Twitter bevinden zich in de Verenigde Staten.

 8. Geplaatste cookies 
  In DEZE PDF kunt u zien welke cookies zijn geplaatst op onze website

 9. Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens
  U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens:
  • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
  • Recht op inzage: u hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens die ons bekend zijn.
  • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt. Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
  • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
  • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

  Neem contact met ons op als u deze rechten wilt uitoefenen. Raadpleeg de contactgegevens onderaan deze cookieverklaring. Als u een klacht heeft over hoe wij omgaan met uw gegevens, dan horen wij graag van u, maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (de Autoriteit Persoonsgegevens).

 10. Cookies in- / uitschakelen en verwijderen
  U kunt uw internetbrowser gebruiken om cookies automatisch of handmatig te verwijderen. U kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet worden geplaatst. Een andere optie is om de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, zodat u een bericht ontvangt wanneer cookies wordt geplaatst. Raadpleeg de instructies in de Help-sectie van uw browser voor meer informatie over deze opties. U kunt tevens uw voorkeuren aangeven op de volgende pagina: www.youronlinechoices.eu. Houd er rekening mee dat onze website mogelijk niet correct werkt als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als u de cookies in uw browser verwijdert, worden ze na uw toestemming opnieuw geplaatst wanneer u onze websites opnieuw bezoekt.

 11. Contact details
  Voor vragen en/of opmerkingen over ons cookiebeleid en deze verklaring kunt u contact met ons opnemen via:

  Stichting OZHW voor PO en VO
  Hakwei 2 2992ZB Barendrecht
  Nederland
  Website: //www.ozhw.nl
  Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Telefoonnummer: 0180-750610

Activiteitencommissie

Activiteitencommissie

 

De activiteitencommissie (AC) is een groep ouders die samen met leerkrachten invulling geeft aan de extra activiteiten bij ons op school. De AC organiseert activiteiten die aansluiten bij de evenementen en bijzondere gebeurtenissen die voorkomen in de school. Hierbij kun je de denken aan bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, Pasen, Avondvierdaagse en het Pleinfeest. 
Tevens beheert de AC de jaarlijkse ouderbijdragen en coördineert de uitgaven voor materialen en benodigdheden voor de verschillende evenementen. Zij legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van de bijdragen. De begroting van de AC wordt voorgelegd aan de schoolleiding en vastgesteld door de Medezeggenschapsraad (MR).
Op dit moment wordt de AC geleid door Claudia van Hooft en Cassandra Kersseboom.

 

Nieuws vanuit de klas

Voor het laatste nieuws vanuit de groepen verwijzen we u graag naar het menu hierboven waar u kunt klikken op DE GROEPEN gevolgd door een klik op een groep van uw keuze.

overgangscriteria

Overgangscriteria

Groep 1 en 2

Algemeen

In principe doubleren er geen kinderen in groep 1. De kinderen die in het najaar in groep 1 komen worden in de loop van het schooljaar uitvoerig besproken. De school garandeert een ononderbroken ontwikkeling. Voor deze leerlingen geldt dat doorstroom naar groep 2 uitsluitend plaatsvindt als de leerling voldoende toegerust is voor het aanbod in groep 2. Dit geldt dan niet als doublure. Zie ook ‘Beleid najaarskinderen groep 1-2’.

Bij twijfel bij overgang van groep 2 naar groep 3 wordt op basis van onderzoek en observaties de beslissing genomen of een leerling beter gebaad is bij doublure groep 2 of overgang naar groep 3 met zorg (in een enkel geval kan een leerling bij voorbaat al beter gebaad zijn bij extra leertijd groep 3 i.t.t. verlengde kleuterperiode) .

Cognitieve ontwikkeling

De CITO-toetsen Ordenen, Ruimte&Tijd en Taal voor Kleuters worden afgenomen in groep 1 en 2 (M-toets). Bij de uitvallers (D/E-leerlingen) wordt ook de E-toets afgenomen. Alle kinderen worden na toetsing besproken.

 • Voldoende profiel: Cito A - B - C-score
 • Twijfelachtig profiel: lage C-scores in combinatie met één D of E-score
 • Onvoldoende profiel: meerdere D - E-scores

Observatie lijsten taal en rekenen

Als de ontwikkelingen in de observatielijsten niet op het gewenste niveau zijn, kan besloten worden tot doublure.

Sociaal emotionele ontwikkeling: d.m.v. Bosos ontwikkelingsvolgsysteem

Het betreft observaties m.b.t. sociaal gedrag en werkhouding.
Gelet wordt op:

 • Het kind is voldoende zelfverzekerd
 • Het kind kan voldoende geconcentreerd werken
 • Het kind heeft voldoende interesse voor ontwikkelingsmateriaal/spel van groep 1/2
 • Het kind heeft voldoende interesse voor het verwerken van werkbladen van groep 1/2
 • Het kind speelt met leeftijdgenootjes.

Motorische ontwikkeling: d.m.v. Bosos ontwikkelingsvolgsysteem

 • De ontwikkeling van de grove motoriek is voldoende (te denken valt aan klimmen, klauteren, huppelen, hinkelen, met grote bal gooien, vangen)
 • De ontwikkeling van de fijne motoriek is voldoende ( te denken valt aan ontwikkeling van technieken als knippen, plakken, scheuren, en de voorbereiding op het schrijven zoals: pengreep, sturen van potlood en inkleuren).  

Beleid najaarskinderen in groep 1-2

Inleiding
De tijd die kleuters in groep 1/2 doorbrengen kan sterk verschillen. Zo ´kleuteren´ de voorjaarskinderen doorgaans 2,5 jaar. De najaarskinderen doorlopen hun kleuterperiode in ofwel bijna drie jaar, ofwel anderhalf jaar. In dit beleid gaan we dieper in op de najaarskinderen. Wanneer kies je ervoor een leerling na anderhalf jaar naar groep 3 te laten gaan en wanneer kies je voor een kleuterperiode van bijna drie jaar?

Bij de beslissing of een kind wel of niet doorstroomt naar een volgende groep wordt altijd zorgvuldig gekeken naar de ontwikkeling van de leerling. Er wordt hierbij uitgegaan van de aandachtsgebieden zoals beschreven in ons leerlingvolgsysteem voor de groepen 1-2. Een ononderbroken leerproces is hierbij ons uitgangspunt en niet de kalenderleeftijd. De inspectie geeft aan dat kinderen in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende jaren het primair onderwijs doorlopen. Het ontwikkelingsproces en het welbevinden van kinderen mag niet verstoord worden.

Als school hanteren wij een voorzichtig en zorgvuldig beleid rond deze groep van najaarskinderen. De keuze voor verkorting of verlenging wordt duidelijk gemotiveerd en beargumenteerd. Bij het nemen van een dergelijke beslissing zijn de groepsleerkracht(en), de ouders en de IB’er betrokken.

Bij twijfel of een verschil van mening wordt de directeur ingeschakeld. Hij heeft de eindverantwoordelijkheid en neemt de eindbeslissing.

Praktische invulling

Groep 1
Wanneer najaarskinderen instromen in groep 1 worden ze zorgvuldig geobserveerd door de leerkracht. Hierbij gebruikt de leerkracht de observatielijsten van het leerlingvolgsysteem. Indien in januari het vermoeden bestaat dat deze kinderen eventueel versneld doorstromen naar groep 2 nemen zij deel aan de Cito-toetsen die afgenomen worden in januari. Najaarskinderen die voor deze toetsen een A of hoge B-score behalen kunnen wellicht na de zomervakantie doorstromen naar groep 2. Dit gebeurt in overleg met ouders, leerkracht en de IB’er.

Groep 2
Indien een leerling doorstroomt naar groep 2 betekent het niet dat deze leerling het jaar daarop ook automatisch doorstroomt naar groep 3. In groep 2 wordt bepaald of verlenging of verkorting plaatsvindt. Hierbij zijn voornamelijk de volgende kindkenmerken van belang:

 • zelfstandigheid
 • taakgerichtheid
 • sociaal-emotionele ontwikkeling
 • motorische ontwikkeling
 • cognitieve ontwikkeling

We streven ernaar om al rond maart een definitieve keuze te maken voor wel of niet versneld doorstromen (met een uiterlijke doorloop naar juni). Indien een leerling niet vervroegd doorstroomt naar groep 3 is er geen sprake van doubleren.

Kleuterverlenging
De najaarskinderen die niet in aanmerking komen voor een versnelde doorstroom naar groep 3 (en dus langer dan 2,5 jaar in de kleutergroep verblijven) krijgen, indien nodig, extra aanbod op het gebied van het voorbereidend lezen en rekenen. Fonologisch bewustzijn, opbouwen van letterkennis en cijferkennis staan hierbij centraal. Voor deze leerlingen wordt een aanbod geformuleerd in het reguliere groepsplan.

Vervroegd doorstromen naar groep 3
Voor kinderen die in het najaar geboren zijn en bovengemiddeld goede resultaten behalen is er de mogelijkheid om korter dan 2 jaar in groep 1-2 te verblijven. We laten de keuze voor verkorting of verlenging afhangen van de doorgaande ontwikkeling van het kind. We spreken dit met de ouders van deze leerling door. Het uitgangspunt is wel dat deze leerling opvalt door de goede resultaten op reeds jonge leeftijd.

Wanneer ‘najaarskinderen uit groep 2’ hoog scoren op de Cito-toetsen (A-score), duidelijk toe zijn aan leren lezen en taakgericht werken, kan de overgang naar groep 3 overwogen worden. Ook moet duidelijk zijn dat deze leerlingen de overgang naar groep 3 ook sociaal-emotioneel aankunnen. Er moet voldoende zelfvertrouwen en zelfbeeld zijn opgebouwd. Het egocentrisch denken moet plaats gemaakt hebben voor ‘meer op anderen gericht zijn’. Sommige kinderen uit deze doelgroep zijn cognitief verder ontwikkeld dan sociaal-emotioneel.
De leerkracht van groep 3 krijgt hierover informatie van de leerkracht van groep 2. Er worden punten opgesteld om aandacht te besteden aan deze ontwikkelingsaspecten in groep 3. Met name de schrijfmotoriek en spel- en bewegingsbehoefte van de jonge leerling kan verschillen van oudere leerlingen. Verder moeten deze leerlingen toe zijn aan het gerichte leren en complexere taken aan kunnen.

Prof. Dr. S. Goorhuis-Brouwer (2005) omschrijft deze ‘schoolrijpe kinderen’ als volgt:
Een schoolrijp kind

 • is trots op zichzelf
 • kan zich aan de regels houden
 • kan in een groep functioneren
 • kan aandachtig luisteren naar instructies
 • kan aandachtig aan een werkje bezig zijn
 • heeft beheersing over de fijne en grove motoriek
 • kan een logisch opgebouwd verhaal navertellen

Communicatie met ouders
Vanaf het moment dat leerlingen in groep 1 instromen zijn ouders door de leerkracht op de hoogte gebracht van het feit dat hun kind een najaarskind is. Ouders zijn ervan op de hoogte dat deze leerling zorgvuldig wordt gevolgd om te kunnen bepalen of er tot versnelling of verlenging zal worden overgegaan. Bij najaarskinderen vinden gerichte gesprekken met ouders plaats. Deze gesprekken worden vastgelegd in Parnassys. Indien mogelijk vallen deze gesprekken binnen de huidige momenten van rapportagegesprekken. Indien meer tijd nodig is wordt er een aparte afspraak met ouders gemaakt.
Argumenten van de ouders worden serieus meegenomen in de overweging van de leerkracht. De IB’er is altijd op de hoogte van de vorderingen van de leerlingen en overlegt met de leerkracht over de definitieve beslissing. Of de IB’er ook daadwerkelijk aanwezig zal zijn bij de oudergesprekken is per leerkracht en situatie verschillend.

Samengevat
Voor ieder kind wordt een individuele afweging gemaakt bij de overgang naar de volgende groep. Het beleid van de school bepaalt wie er in aanmerking komt voor de vervroegde doorstroming. Overleg met de ouders ondersteunt die beslissing. De eindbeslissing blijft in handen van de directie van de school.  

Groep 3 t/m 8

De rapportgegevens zijn enerzijds gebaseerd op leerkrachtobservaties en methodegebonden toetsen en anderzijds op de methode-onafhankelijke toetsen van Cito. De leerlingen worden gedurende de gehele schoolloopbaan individueel gevolgd op de diverse vakgebieden middels de methode-onafhankelijke Cito-toetsen. Indien er een discrepantie is tussen de Cito-uitslagen en methode gebonden toetsen dan volgt er uitleg (tijdens bv. rapportageavond) door de leerkracht.

Doublures vanaf groep 6 vinden alleen plaats in uitzonderlijke gevallen.

Groep 3:

Voldoende profiel: Cito A - B - C-score / methode gebonden toetsen zijn voldoende/goed Beheerst AVI 2 of meer

Twijfelachtig profiel: AVI 1 + lage C-scores in combinatie met één D of E-score in M toets en /of E toets van vorig jaar

Onvoldoende profiel: Meerdere D - E-scores in combinatie met AVI 1 of lager / onvoldoende resultaten bij methode gebonden toetsen.

Groep 4:

Voldoende profiel: Cito A - B - C-score / methode gebonden toetsen zijn voldoende/goed Beheerst AVI 4 of meer

Twijfelachtig profiel: AVI 3 of lager + lage C-scores in combinatie met één D of E-score in M toets en /of E toets van vorig jaar.

Onvoldoende profiel: Meerdere D - E-scores in combinatie met AVI 3 of lager / onvoldoende resultaten bij methode gebonden toetsen.

Groep 5:

Voldoende profiel: Cito A - B - C-score / methode gebonden toetsen zijn voldoende/goed Beheerst AVI 6 of meer

Twijfelachtig profiel: AVI 5 of lager + lage C-scores in combinatie met één D of E-score in M toets en /of E toets van vorig jaar.

Onvoldoende profiel: Meerdere D - E-scores in combinatie met AVI 5 of lager / onvoldoende resultaten bij methode gebonden toetsen.

Groep 6 t/m 8:

Voldoende profiel: Cito A - B - C-scores/ methode gebonden toetsen zijn voldoende - goed

Twijfelachtig profiel: lage C-scores in combinatie met één D of E-score in M toets en/of E toets van vorig jaar.

Onvoldoende profiel: Meerdere D - E-scores / onvoldoende resultaten bij methode- gebonden toetsen.

EXTRA:

Bij het twijfelachtige profiel kunnen de volgende factoren meewegen:

 • Leeftijd
 • Postuur
 • Lichamelijke conditie (o.a. snel moe?)
 • Schoolloopbaan (bv. steeds twijfelachtig over)
 • Relaties (heeft de leerling vriendjes in de groep, komt hij bij doublure bij een jonger broertje/zusje)
 • Sociaal emotionele ontwikkeling
 • Werkhouding ( w.o. ook motivatie en faalangst)
 • Interesse
 • Gezinssituatie
 • Schoolorganisatie (grote/kleine groep, rustige/drukke groep e.d.)
 • Evt. aanwezige onderzoeksgegevens
 • Mening van de ouders
 • Rapport  

Verwijzing na groep 7 naar het voortgezet onderwijs.

 • Wanneer een ll al een heeft gedoubleerd en zijn prestaties onder niveau blijven.
 • Wanneer de ll. zodanige gedragsproblemen vertoont dat het raadzaam is hem te verwijzen.
 • Wanneer het duidelijk is dat een ll. qua leeftijd en gedrag de basisschool is ontgroeid.
 • Wanneer een ll. niet optimaal leerbaar is.

Overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs.

 • Dit gebeurt d.m.v. advies van de school.
 • D.m.v. Drempelonderzoek.

Doublure in groep 8 is alleen zinvol als door omstandigheden de ll. dat jaar onder zijn/haar niveau heeft gepresteerd

 • in principe geen doublure in de bovenbouw na groep 6
 • in principe geen doublure in groep 1, indien een kind geplaatst kan worden in een combinatiegroep 1-2; in geval van twijfel wordt een door de IB-ers opgestelde verklaring ondertekend door de ouders, waarin wordt aangegeven wat de verwachtingen zijn t.a.v. de ontwikkeling van het kind, de inzet van de school en de inzet van de ouders.

Advies in groep 7 m.b.t. VO

Advisering is gebaseerd op:

 • werkhouding
 • LVS CITO
 • Observaties
 • interne rapportage
 • info vorige leerkracht
We maken gebruik van cookies om onze website optimaal te laten werken. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.