Sociale veiligheid

Wij zijn in het schooljaar 2016-2017 gestart met Kanjertraining voor de groepen 1 t/m 8. De Kanjertraining besteedt aandacht aan de volgende doelen:

• Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.

• Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.

• Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.

• Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.

• Leren om verantwoordelijkheid te nemen.

• Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Vetrouwenspersoon

Op De Tweemaster is Judith Stolk de vertrouwenspersoon. Voor zowel kinderen, ouders als leerkrachten is zij het aanspreekpunt als het gaat om vertrouwelijke zaken. Stichting OZHW voor PO en VO beschikt over een vertrouwenspersoon die functioneert als aanspreekpunt indien er sprake is van seksuele intimidatie of geweld. Om de vertrouwenspersoon te bereiken, kunt u contact opnemen met de Personeelsfunctionaris van stichting OZHW, mevrouw N. Dijkstra. Het contact kan worden opgenomen per email nandi.dijkstra@ozhw.nl of telefonisch via telefoonnummer 0180 – 750662

Arlette Boudewijns

Arlette Boudewijns

Kanjer Coördinator
Alain Uludag

Alain Uludag

Kanjer Coördinator
Judith Stolk

Judith Stolk

Vertrouwenspersoon