Sociale veiligheid

Kanjertraining

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn. Kanjertraining is voor de groepen 1 t/m 8.

Vetrouwenspersoon

Op De Tweemaster is Judith Stolk de vertrouwenspersoon. Voor zowel kinderen, ouders als leerkrachten is zij het aanspreekpunt als het gaat om vertrouwelijke zaken. Stichting OZHW voor PO en VO beschikt over een vertrouwenspersoon die functioneert als aanspreekpunt indien er sprake is van seksuele intimidatie of geweld. Om de vertrouwenspersoon te bereiken, kunt u contact opnemen met de Personeelsfunctionaris van stichting OZHW, mevrouw N. Dijkstra. Het contact kan worden opgenomen per email nandi.dijkstra@ozhw.nl of telefonisch via telefoonnummer 0180 – 750662

Arlette Boudewijns

Arlette Boudewijns

Kanjer Coördinator
Judith Stolk

Judith Stolk

Vertrouwenspersoon