Nieuws uit groep 4

Chromebooks

Groep 4 mocht voor het eerst op de chromebooks.

Gelukkig kwamen een aantal leerlingen van groep 5 ons hiermee helpen.