Nieuwsbrief nr. 16, schooljaar 2018-2019

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief. Hierin staan de volgende onderwerpen:

  • de leerlingtevredenheidspeiling,
  • de studiedag Kanjertraining die de leerkrachten gevolgd hebben,
  • de voorstellingen,
  • het Koningsontbijt en de Koningsspelen/ sportdag
  • Stichting De Overblijf.
  • en nog veel meer.

Klik op onderstaande link om hem te downloaden.

Nieuwsbrief 16