Nieuwsbrief nr. 18, schooljaar 2018-2019

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief. Hierin staan de volgende onderwerpen:

  • de schoolreisjes,
  • de sportdag,
  • het resultaat van de eindtoets van groep 8,
  • en nog veel meer.i

Bij deze willen we alle ouders die zich de afgelopen periode ingezet hebben voor school nog eens extra bedanken.

Zonder uw hulp is het niet mogelijk om al deze leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren.
Hartelijk DANK!!!

Klik op onderstaande link om hem te downloaden.

Nieuwsbrief 18