De Tweemaster

Onze school maakt deel uit van Stichting OZHW voor PO en VO, de stichting voor openbaar onderwijs in Barendrecht, Ridderkerk en Zwijndrecht. De school is gelegen in een rustige kindvriendelijke buurt in de wijk Buitenoord. De Tweemaster is in 1975 opgericht en is al geruime tijd een vertrouwd gezicht in de wijk. We werken volgens de principes van het openbaar onderwijs. Dit betekent dat ieder kind, ongeacht culturele afkomst of geloofsovertuiging, bij ons welkom is. Kinderen leren al van jongs af aan om te gaan met verschillen en krijgen een reëel beeld van de afspiegeling van de maatschappij. Niet alleen op onderwijskundig gebied maar ook op het sociale vlak bereiden wij onze leerlingen voor op hun toekomst. Onze school telt momenteel 210 leerlingen die verdeeld zijn over 8 groepen. Het leerlingenaantal is de afgelopen jaren licht toegenomen en blijft redelijk stabiel.

We bieden onderwijs aan kinderen van 0 t/m 12 jaar. In de school bevindt zich een kinderdagverblijf en peuterspeelgroep van Stichting KIBEO, een Victor de Verkennergroep voor kinderen van bijna 4 jaar en verder zijn er 2 kleutergroepen 1/2 met daar op volgend de groepen 3 t/m 8.

Kindcentrum NOVA

De Tweemaster en Kibeo werken al enige tijd met elkaar samen. Hieruit is de gedachte ontstaan om de krachten en expertise van deze twee professionele organisaties te bundelen en een Kindcentrum te vormen. Stichting De Overblijf en Eveline Steinhart zijn ook partners binnen ons Kindcentrum.
Kindcentrum NOVA locatie de Tweemaster, een vertrouwde plek waar kinderen van 7.00u – 18.30u welkom zijn en waar onderwijs en opvang naadloos in elkaar overgaan.
Er is sprake van een gezamenlijke missie en visie met een ononderbroken ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 – 12 jaar.
Kindcentrum NOVA, nova betekent nieuwe ster, een toepasselijke naam voor een organisatie waar kinderen hun talenten kunnen ontplooien en stralend de dagen doorbrengen.