Erasmusklas

De vier openbare scholen in Barendrecht die onder de Stichting OZHW vallen, hebben voor hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 een passend onderwijsaanbod gerealiseerd. Dit aanbod geldt voor een heel beperkt aantal leerlingen. Het aanbod houdt in dat ze één dag per week naar de Erasmusklas gaan en de rest van de week regulier onderwijs volgen. Voor sommige hoogbegaafde kinderen kan het helpen dat zij regelmatig optrekken met ontwikkelingsgelijken. Soms is het lastig voor deze kinderen om een goede werkhouding te ontwikkelen. Het risico bestaat dat ze er te gemakkelijk over gaan denken of hun motivatie kwijtraken.

De Erasmusklas biedt een andere onderwijsomgeving. Er komen zaken aan de orde als filosoferen, debatteren en sociale vaardigheidstraining. De intern begeleider bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor de Erasmusklas. Gezien het heel beperkte aantal plaatsen moet hierbij sprake zijn van een zorgvuldige afweging. De intern begeleiders van alle basisscholen beslissen in hun overleg over de definitieve plaatsing. De plaatsing is één leerjaar geldig, daarna wordt het weer opnieuw bekeken en bepaald.