Activiteitencommissie

De school heeft een activiteitencommissie. Deze commissie bestaat uit ouders die zich actief bezighouden met het coördineren en organiseren van verschillende activiteiten. Aan het begin van een schooljaar kunt u op het ouderparticipatieformulier aangeven bij welke activiteiten u zou willen helpen, dit is geheel vrijwillig. De leerkrachten blijven natuurlijk verantwoordelijk en de ouders dienen zich te houden aan de geldende regels van de school en aanwijzingen van de directie.

Oproep:

Activiteitencommissie (AC) zoekt nieuwe ouders

De AC organiseert activiteiten die aansluiten bij de onderwijsactiviteiten en het leuker maken op school. Ieder jaar wordt er een budget vastgesteld dat gebruikt kan worden om de school te versieren in de thema’s die aan de orde zijn op school en om een groot aantal activiteiten te verzorgen. Door allerlei redenen zijn er op dit moment geen ouders meer in de AC dus we zijn dringend op zoek naar ouders. Met allerlei talenten kun je een steentje bijdragen aan de AC en hoe meer leden de AC heeft hoe gezelliger het is, hoe minder tijd je er aan kwijt bent en hoe meer frisse nieuwe ideeën er weer in de activiteiten verwerkt kunnen worden.

Kun je dus goed organiseren? Of ben je creatief? Of heb je leuke ideeën? Kun je makkelijk van alles regelen? Ben je handig? Of vind je het gezellig om met anderen iets voor de kinderen op school iets te organiseren? Meld je dan aan voor de AC!!

Het nieuwe schooljaar gaat voor de AC weer van start met het versieren voor de Kinderboekenweek waarin opa’s en oma’s centraal staan, daarna volgt het Kabouterpad, Pietenfeest, het Sinterklaasfeest, de Kerst, Valentijnsdag, Pasen en we sluiten weer af met het Pleinfeest. Wilt u meedenken, mee organiseren, mee helpen en mee doen? Kom dan bij de AC! U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind.