Oudercontacten

De ouderbetrokkenheid willen we vergroten door de lijnen tussen school en thuis kort te houden. Dit betekent dat er sprake moet zijn van wederzijdse toegankelijkheid. Ouders en leerkrachten hebben elkaar in het belang van het welbevinden en de ontwikkeling van het kind nodig. Een goed contact met school is hierbij essentieel.

Contact houden we met u via verschillende kanalen. Via e-mail, website, brieven, Parro en natuurlijk persoonlijk.

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving in werking getreden, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wetgeving heeft gevolgen voor hoe we als school met data omgaat.

Voorheen plaatsten we regelmatig foto’s van onze activiteiten. In verband met de nieuwe AVG is dit helaas niet meer mogelijk. Gelukkig kunnen we de leuke activiteiten, met toestemming van ouders,  wel via Parro delen. Zo ziet u toch die leuke foto’s. Via Parro plannen we onze kennismakings-, voortgangs- en rapportgesprekken. U kunt zelf een tijd invullen die voor u het beste uitkomt. Ook kunnen we korte mededelingen doen.