Oudercontacten

De ouderbetrokkenheid willen we vergroten door de lijnen tussen school en thuis kort te houden. Dit betekent dat er sprake moet zijn van wederzijdse toegankelijkheid. Ouders en leerkrachten hebben elkaar in het belang van het welbevinden en de ontwikkeling van het kind nodig. Een goed contact met school is hierbij essentieel.