Hulpouders

Om onze school te laten zijn zoals hij is, is de hulp van ouders noodzakelijk. Ouders helpen o.a. bij de dagelijkse gang van zaken binnen de school in de activiteitencommissie, als bibliotheekmoeder, als lid van de medezeggenschapsraad, als kookmoeder, begeleider van schoolreisjes enz.