Missie / Visie

Onze missie luidt: goed leren zorgen voor jezelf en de ander. Wij zorgen er op school voor dat de leerlingen op alle gebieden veel kennis en vaardigheden opdoen. Naast lezen, rekenen, taal en de zaakvakken is ons onderwijs gericht op de creatieve vakken en de sociaal emotionele ontwikkeling. Zelfredzaam leren zijn in de breedste zin van het woord. Weten wat goed voor je is en voor de ander, samen werken aan samenwerken. Kortom… aan het eind van de basisschool zijn onze leerlingen in staat om de stap naar het Voortgezet Onderwijs te maken en zijn ze tevens voorbereid op de 21e eeuwse vaardigheden die de toekomstige maatschappij van hen verwacht.