Activiteitencommissie

 

De activiteitencommissie (AC) is een groep ouders die samen met leerkrachten invulling geeft aan de extra activiteiten bij ons op school. De AC organiseert activiteiten die aansluiten bij de evenementen en bijzondere gebeurtenissen die voorkomen in de school. Hierbij kun je de denken aan bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, Pasen, Avondvierdaagse en het Pleinfeest. 
Tevens beheert de AC de jaarlijkse ouderbijdragen en coördineert de uitgaven voor materialen en benodigdheden voor de verschillende evenementen. Zij legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van de bijdragen. De begroting van de AC wordt voorgelegd aan de schoolleiding en vastgesteld door de Medezeggenschapsraad (MR).
Op dit moment wordt de AC geleid door Claudia van Hooft en Cassandra Kersseboom.

 

We maken gebruik van cookies om onze website optimaal te laten werken. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.