Kanjertraining - antipestprogramma

Anti-pestprogramma
We werken al een aantal jaar met De Kanjertraining. De Kanjertraining heeft tot doel sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen Alle leerkrachten en de medewerksters van Eiland Marlyne hebben deze training gevolgd. Vanaf de peutergroepen t/m groep 8 wordt er structureel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De Kanjertraining draagt bij aan een veilig pedagogisch klimaat, kinderen leren diverse omgangsvormen en leren tevens om te gaan met de onderlinge verschillen.

De Kanjercoördinator bewaakt schoolbreed het hele proces. Wanneer er ondanks de Kanjertraining toch sprake is van pestgedrag wordt ons vastgestelde pestprotocol van kracht. We hanteren de procedure die in ons pestprotocol beschreven staat, ouders worden hier ook van op de hoogte gebracht.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via Enquête tool van Vensters. Door middel van KanVas, het volgsysteem dat aansluit bij de Kanjertraining, monitoren wij het schoolklimaat en de sociale en fysieke veiligheid op school. De leerlingen vullen vanaf groep 5 een leerling vragenlijst in. Voor de onderbouwgroepen vullen de leerkrachten een vragenlijst in waar zij hun observaties noteren. In maart 2019 hebben we in de groepen 6 t/m 8 de leerling-tevredenheidspeiling afgenomen van Vensters. Uit deze peiling is gebleken dat de kinderen een hoge waardering geven aan onze school, namelijk een 8,6. Deze waardering ligt ruim boven het landelijk gemiddelde. De kinderen zijn zeer tevreden over wat ze op school leren, over de uitleg van de leerkrachten en over de hulp die de leerkrachten bieden wanneer dit nodig is. Bij de vorige leerling-tevredenheidspeiling behaalden we een waardering van 8,5. We hechten er veel waarde aan om te weten wat de kinderen goed vinden op school en welke verbeterpunten zij aangeven.

Eén keer in de zes weken komt de leerlingenraad bijeen. Uit de groepen 6 t/m 8 zitten een aantal kinderen in deze leerlingenraad. Zij zijn klankbord voor hun groep en voelen zich verantwoordelijk voor de school. Tijdens deze bijeenkomsten denken ze mee over wat er verbeterd zou kunnen worden, opperen ze ideeën en werken ze de ideeën uit.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is Arlette Boudewijns. De vertrouwenspersoon op onze school is Judith Stolk.

Sociaal veiligheidsplan
Via deze link is het sociaal veiligheidsplan van onze school te downloaden: Sociaal veiligheidsplan De Tweemaster

 
 
We maken gebruik van cookies om onze website optimaal te laten werken. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.