Medezeggenschapsraad

 

WAT IS EEN MR?
MR staat voor medezeggenschapsraad. Dit is een team bestaande uit ouders (als vertegenwoordigers van de leerlingen) en leerkrachten. In MR-termen hebben we het dan over de oudergeleding en de personeelsgeleding. Een MR denkt mee over en heeft inspraak op allerlei schoolzaken, denk hierbij aan onderwijszaken, maar ook aan financiële of beleidszaken. Elke school hoort een MR te hebben.

WAT DOET DE MR?
In de MR worden verschillende onderwerpen besproken waarbij, afhankelijk van het onderwerp, de MR instemming of advies kan geven. Dit is bij wet geregeld, dus het is vooraf duidelijk welke onderwerpen instemming of advies vereisen. De verschillende geledingen in de MR hebben één gemeenschappelijk belang: de school en haar leerlingen. Verreweg de meeste bevoegdheden worden dan ook door de MR als geheel uitgeoefend. Maar soms wordt er een besluit genomen dat voor de ene geleding zwaarder telt dan voor de andere. In dat geval heeft één geleding instemmingsrecht en de andere adviesrecht. Voor de personeelsleden kunnen dit zaken zijn als beoordelingen, voor de ouders gaat het meer om zaken die direct gevolgen hebben voor leerlingen. Denk aan veranderingen in lesaanbod, huisvesting of schooltijden. De MR heeft daarnaast het recht om zelf voorstellen te doen over alle onderwerpen die betrekking hebben op de school. De enige voorwaarde is natuurlijk dat het over een onderwerp moet gaan waarover het bestuur (of de directie) kan beslissen.

HOE GAAT DE MR TE WERK EN HOE IS DE SAMENSTELLING?
De MR op onze school bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten, met een voorzitter, een vicevoorzitter en een secretaris. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar (wel vooraf aanmelden) en de notulen zijn, evenals het MR-reglement, in te zien op school. De MR heeft gemiddeld eens in de zes weken overleg met de directie over alle zaken binnen de school waarbij betrokkenheid van de MR van belang is. De onderwerpen variëren van alles waarvoor advies of formele instemming van de MR nodig is tot het bijpraten over wat leeft in de school en bij de ouders. Er zijn ieder jaar terugkerende agendaonderwerpen als het jaarplan of het budget van de school. Daarnaast kan zowel de directie als de MR punten inbrengen die zij van belang vinden om te bespreken.

MET WELKE ONDERWERPEN KAN IK TERECHT BIJ DE MR?
In principe gaat het om onderwerpen die een groep leerlingen of de school in het algemeen aangaan. Dit kunnen alle mogelijke zaken zijn. Bijvoorbeeld wijziging van schooltijden, maar ook zaken als verkeersveiligheid rond de school en omgaan met pestgedrag zijn onderwerpen die een MR bespreekbaar kan maken.

HOE NEEM IK CONTACT OP MET DE MR?
Als je contact met de MR op wilt nemen kun je dit op verschillende manieren doen. Wanneer u vragen hebt betreffende de MR, dan kunt u terecht bij Anke Louwers (secretaris) of Rachid Adbaili (voorzitter): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Eventueel kun je ook telefonisch contact opnemen met de school waarbij de vragen dan doorgegeven zullen worden aan de MR. Het algemene nummer is te vinden op de contactpagina. Waar van toepassing zal de MR ook zelf de achterban benaderen. Ten slotte is elke ouder en leerkracht in de MR natuurlijk ook gewoon persoonlijk aan te spreken.

DE SCHOOL IS ONDERDEEL VAN EEN STICHTING, WAT IS DE ROL VAN DE MR HIERIN?
Als school hebben we ook te maken met een schoolbestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijke voor het beleid; de beslissingen die genomen worden op de school. Onze school is aangesloten bij stichting OZHW, Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden. Omdat enkele tientallen scholen bij OZHW aangesloten zijn is er ook een Gemeenschappelijke MR (GMR) die het bestuur adviseert over zaken die alle scholen aangaan. Als MR houden we ons voornamelijk bezig met zaken die onze school specifiek aangaan. Er wordt uiteraard, waar nodig, wel overleg gevoerd en informatie gedeeld tussen de verschillende MR’en en de GMR.

VERGADERDATA MR
- Data volgen nog.

NOTULEN VERGADERINGEN
- Notulen Medezeggenschapsraad (jaar)vergadering:  11-10-2022
MR - notulen 22-11-2022

- Jaarverslag 2021 - 2022

  
WELKE MENSEN ZITTEN ER IN DE MR?
Momenteel bestaat de MR uit de volgende ouders:
- Elmedina Dautovic
- Pieter Lucieer
- Kevin van Wingerden

Personeelsgeleding:
- Amy Spaans
- Bernadette Hoogvliet
- Suzanne Huisman

 • Pieter Lucieer

  Pieter Lucieer

  ouder en voorzitter MR

 • Elmedina Dautovic

  Elmedina Dautovic

  ouder en MR-lid

 • Kevin van Wingerden

  Kevin van Wingerden

  ouder en MR-lid

 • Amy Spaans

  Amy Spaans

  leerkracht en secretaris MR

 • Bernadette Hoogvliet

  Bernadette Hoogvliet

  leerkracht en MR-lid

 • Suzanne Huisman

  Suzanne Huisman

  leerkracht en MR-lid

   

   

  We maken gebruik van cookies om onze website optimaal te laten werken. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.