Erasmusklas en Pré gymnasium


"Een aangepast programma zorgt voor meer uitdaging"

Erasmusklas
Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, kunnen op een andere locatie in Barendrecht één dag per week les krijgen in de Erasmusklas. Dit aanbod geldt voor een beperkt aantal leerlingen vanaf groep 5. De leerlingen krijgen les in een setting met gelijkgestemden en volgen de rest van de week onderwijs op de eigen school. Soms is het lastig voor hoogbegaafde leerlingen om een goede werkhouding te ontwikkelen. Het risico bestaat dat er ondergepresteerd gaat worden of dat leerlingen hun motivatie kwijtraken. De Erasmusklas biedt de leerlingen een verrijkende en verdiepende onderwijsomgeving. Er komen onderwerpen aan de orde als filosoferen, debatteren en sociale vaardigheden. De zorgcoördinator en de leerkracht bepalen of een leerling in aanmerking komt voor plaatsing in de Erasmusklas. Deze plaatsing geldt voor één leerjaar. Leerlingen die niet in aanmerking komen voor de Erasmusklas, maar wel extra uitdaging nodig hebben, krijgen extra uitdagend werk, de zogenaamde plusopdrachten van hun leerkracht. Zij maken deze opdrachten zelfstandig in de klas of in groepsvorm in de centrale hal van de school. Onze school heeft uiteraard een speciale band met het Dalton Lyceum: Onze oudste kinderen kunnen in een aantal gevallen deelnemen aan het pré-gymnasium, een fantastische voorbereiding op het VWO!

Het Pré Gymnasium
is een samenwerking tussen de openbare basisscholen van Barendrecht en het Dalton Lyceum. Toekomstige VWO leerlingen kunnen in groep 8 deelnemen aan een programma dat gericht is op kennismaken met de vakken die gegeven worden in het VO. Aanmeldingen gaan in samenspraak met de intern begeleider, leerkracht en ouders van het kind. Na de herfstvakantie wordt er gestart met een groep op vrijdagochtend, die de lesuren volgt zoals gebruikelijk op het Dalton Lyceum. Die vakken die worden gegeven zijn o.a.:
- VTO (versterkt talen onderwijs Frans en Engels)
- O&O (onderzoek en ontwerpen Technasium)
- Kunst (dans, drama, zang en tekenen)
- Klassieke talen
- Natuurkunde


Er wordt gewerkt in modules, om de 8 weken wordt er van programma gewisseld. De cursus wordt afgesloten met een certificaat.

 

We maken gebruik van cookies om onze website optimaal te laten werken. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.