Kindcentrum NOVA

 

Professionele kinderopvang 
In het gebouw van Basisschool De Tweemaster gaat het aanbod verder dan alleen basisonderwijs.
Wij bieden naast onderwijs ook volledige kinderdagopvang, peuterspeelgroep(en), voor-, na- en tussenschoolse opvang en brede schoolactiviteiten.
Wij delen ons gebouw met Marlynedok, een van de zeven locaties van kinderopvangorganisatie K.O.V. Eiland Marlyne B.V. in Barendrecht. Eiland Marlyne is een opvang waar een kind kind mag zijn. De Tweemaster en Marlynedok werken sinds augustis 2022 met elkaar samen. In het verleden is de gedachte ontstaan om de krachten en expertise van deze twee professionele organisaties te bundelen en een Kindcentrum te vormen.

Kindcentrum NOVA locatie de Tweemaster, een vertrouwde plek waar kinderen van 7.00u – 18.30u welkom zijn en waar onderwijs en opvang naadloos in elkaar overgaan. Er is sprake van een gezamenlijke missie en visie met een ononderbroken ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Kindcentrum NOVA, NOVA betekent nieuwe ster, een toepasselijke naam voor een organisatie waar kinderen hun talenten kunnen ontplooien en stralend de dagen doorbrengen.

Onze partner Marlynedok draagt zorg voor de peuterspeelgroep(en), de volledige kinderopvang van 0 t/m 12-jarigen en voor de voor- en naschoolse opvang.
Stichting De Overblijf organiseert het eten tijdens de middagpauze oftewel de tussenschoolse opvang bij ons op school. Alle kinderen blijven in verband met het continurooster tussen de middag op school, zij eten gezamenlijk onder begeleiding van Stichting De Overblijf in hun klas en spelen daarna eveneens onder begeleiding van Stichting De Overblijf buiten. Voor ouders zijn er geen kosten verbonden aan deze vorm van tussenschoolse opvang.

We hanteren met de verschillende samenwerkingspartners dezelfde pedagogische visie en aanpak. Een goede samenwerking draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Kinderen krijgen doorlopend de zorg en aandacht die ze nodig hebben, waardoor ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen en zijn/haar talenten tot bloei kan laten komen Voor informatie kunt u kijken op de website van K.O.V. Eiland Marlyne B.V.: www.eilandmarlyne.nl en op de website van Stichting De Overblijf: www.deoverblijf.nl

Een brede school
Gedurende het hele schooljaar worden er in samenwerking met Eveline Steinhart, Ravottuh en de buurtsportcoach na schooltijd Brede-schoolactiviteiten aangeboden. U kunt uw kind voor dit aanbod aanmelden. Het aanbod is voornamelijk gericht op de onderdelen creativiteit, natuur, wetenschap/ techniek en sport. Een deel van deze kosten wordt bekostigd door school, het andere deel komt voor rekening van de ouders.

      kinderopvang eiland marlyneOverblijf klein

We maken gebruik van cookies om onze website optimaal te laten werken. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.