Kleuteruniversiteit

 

In de onderbouw werken we onder andere met thema’s van de Kleuteruniversiteit. Gedurende 6 weken wordt er aan een thema gewerkt waarbij aandacht besteed wordt aan diverse kerndoelen van de verschillende ontwikkelingsgebieden. Op basis van het thema wordt er een themahoek gemaakt waarbij diverse activiteiten en spelvormen aan bod komen. Naast de Kleuteruniversiteit maken we ook gebruik van het Leeskastje.
Er wordt een prentenboek centraal gesteld, hierbij worden veel taal-/ voorbereidend lezen- en woordenschatactiviteiten aangeboden.
Op het gebied van de rekenvaardigheden maken we gebruik van Met Sprongen Vooruit. We vinden het heel belangrijk dat kinderen spelenderwijs leren, wanneer kleuters bijvoorbeeld interesse tonen in letters en lezen krijgen zij werkjes aangeboden die bij hun ontwikkeling aansluiten.

We hanteren het BOSOS-observatiesysteem, hiermee krijgen we een goed beeld van de ontwikkeling van de kinderen. Wanneer er sprake is van een ontwikkelingsachterstand of -voorsprong zal de leerkracht hier extra aandacht aan besteden door de kinderen passende activiteiten aan te bieden.

We maken gebruik van cookies om onze website optimaal te laten werken. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.